Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Různé

Záměry obce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Záměr obce Holasovice upravit cenu nájemného a platební podmínky za užívání vodního díla - Skupinový vodovod Holasovice 26.09.2013
Záměr obce Holasovice pronajmout pozemky p. č. 586-4, p.č. 586-5 a část pozemků p. č. 577-5 a p. č. 588-11, vše v k. ú. Holasovice 23.11.2012
Záměr obce Holasovice pronajmout pozemek p. č. 593/1 a p. č. 593/2, k. ú. Holasovice 18.10.2012
Záměr obce Holasovice pronajmout pozemky v areálu asfaltových směsí ve Štemplovci 10.10.2012
Záměr obce Holasovice pronajmout obecní byt v budově hasičské zbrojnice v Holasovicích 13.06.2012
Záměr obce Holasovice odprodat pozemek p. č. 28 v k. ú. Štemplovec 23.05.2012
Zveřejnění informací o zakázce - Technický dozor investora, koordinátor BOZP a administrátor pro stavbu Muzeum Slezský venkov Holasovice 03.02.2012
Záměr obce odprodat část pozemku p. č. 133, k. ú. Loděnice 26.10.2011
Záměr obce odprodat část pozemku p. č. 26, k. ú. Kamenec 26.10.2011
Záměr obce pronajmout část pozemku parc. č. 396-1, k. ú. Holasovice 12.10.2011
Záměr obce Holasovice odprodat pozemek p. č. 169 v k. ú. Holasovice 06.09.2011
Zveřejnění informací Ministerstva životního prostředí - Navýšení kapacity Řízené skládky odpadů Holasovice II 20.07.2011
Záměr obce odprodat pozemek p. č. 112 v k. ú. Holasovice 19.07.2011
Záměr obce odprodat část pozemku p. č. 184, k. ú. Holasovice 09.05.2011
Záměr obce prodat pozemky p. č. 488, 489, 493, 494, 495, 517, 518, 519, 520 a 521, k. ú. Holasovice 18.03.2011
Záměr obce pronajmout vodní dílo - Skupinový vodovod Holasovice pro zajištění dodávky pitné vody 21.12.2010
Záměr obce Holasovice vyměnit parcely v k. ú. Holasovice 11.10.2010
Záměr obce Holasovice pronajmout zemědělskou stavbu parc. č. 394/3 v k. ú. Holasovice 10.09.2010
Záměr obce Holasovice pronajmout byt v Kamenci 19.08.2010
Zveřejnění informací o zakázce - Nákup 1 ks dopravního automobilu pro převoz jednoho požárního družstva 22.03.2010
Informace o oznámení záměru Opatření Holasovice, podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 02.12.2009
Záměr obce pronajmout budovu a pozemek p.č. 394/15 v k.ú. Holasovice 20.10.2009
Zveřejnění informací o zakázce - Rekonstrukce bytové jednostky - část Kamenec 19.10.2009
Záměr obce pronajmout části pozemků p.č. 394/3 a 394/5 ve Dvoře v Holasovicích s možností využití na dřevovýrobu. 05.10.2009
Záměr obce pronajmout par. č. 632/1 v k.ú. Holasovice 15.04.2008

Ekonomika obce

Veřejnoprávní smlouvy

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK