Holasovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Obecní zpravodaj - Naše obec - únor 2005

-

Naše obec - únor 2005

 
 

 
 

N a š e  o b e c

Svatá Agáta bývá na sníh bohatá a na svatou Dorotu, někdy teče do botů.

 

Ročník: 15

Číslo:      2

Vyšlo:     25.2.2005

 

Vážení spoluobčané

Již několikrát jsme Vás informovali o výročí HOLASOVIC 850 let a  LODĚNICE 725 let.

Redakční rada zpravodaje obce se na Vás obrací  s anketou jejímž cílem je zvolit osobnost, která je dle Vašeho mínění největší osobností historie i současnosti HOLASOVIC A LODĚNICE.

Může to být kdokoliv, kdo se narodil, žil nebo působil na území Holasovic nebo Loděnice a kdo se zasloužil o společenství žijící na tomto území a významně ovlivnil život obce.

Způsob hlasování:

Každý občan napíše dle vlastního uvážení 10 nejvýznamnějších historických  i současných osobností. Informace můžete čerpat v knížce „Obec včera a dnes“, která je na obecním úřadě k dostání za 60,-- Kč.

Může svůj tip poslat na obec faxem: 553 662 294, e-mailem: obec.holasovice@opava.cz, předat svůj návrh na obecní úřad nebo kterémukoli zastupiteli obce. Uzávěrka hlasování bude 31. března 2005.

Nápověda:

Petr Foltys  - občan Holasovic , osvícený hospodář, podnikatel a buditel.

Pavel Křížkovský – rodák z Holasovice, hudební skladatel.

Felix Prejda – učitel, vzdělaný buditel a organizátor.                                                                   Ivana Kramná

 

Staré fotografie – upřesnění

Chtěl bych poděkovat občanům, kteří vyslyšeli mou výzvu a poskytli staré fotografie naší obce. Protože jsem nebyl dostatečně přesný, uvádím, že mám zájem v první řadě o staré fotografie domů, které byly během doby přestavěny nebo již vůbec neexistují. Tady je vhodné uvést na zadní straně majitele fotografie, údaje o jakou stavbu se jedná, kdy byla fotografie pořízena. Cenné jsou údaje o tom, kdo a kdy stavbu postavil, kdy a kým byla přestavěna a kdy a proč případně odstraněna.

Své fotografie k tomuto tématu doneste prosím do konce března, protože výstava (a možná i malá publikace) by měla být už v červnu. 

Protože se na mne obracejí lidé i s fotografiemi různých osob, společenských a kulturních akcí apod., rozhodl jsem se udělat ke konci roku samostatnou výstavu s tímto zaměřením. Tady je rovněž nutno uvést podrobnější údaje jako u staveb. Součástí této akce budou jistě i fotografie významných osobností obce. Navrhl jsem uspořádání ankety na toto téma a její podrobnosti jsou uvedeny na jiném místě tohoto zpravodaje.

                                                                                                                                                        Lubomír Dehner

Informace ze ZŠ

Od 1. ledna 2005 platí nový školský zákon, tím se ve školách mnoho věcí změní. Naši prvňáčci poprvé obdrželi vysvědčení, na kterém bylo osm známek místo jedné. V tomto školním roce v 11 třídách vyučujeme 236 žáků. Proběhlo pololetní hodnocení výchovně vzdělávací práce celé školy:

 • 136 žáků prospělo s vyznamenáním, tj. 57 %;
 • ve 20 kroužcích je zapojeno 326 žáků;
 • 160 žáků se věnuje výuce sloužící k ovládání počítače;
 • naši žáci IX. třídy prošli srovnávacími testy SCIO, které organizoval KÚ Ostrava;
 • bude vycházet 26 žáků deváté třídy, z nichž se na střední školy hlásí 15 žáků;
 • při zápisu do nové I. třídy se přihlásilo 27 dětí.

Úspěchy:

 • máme dobudovanou počítačovou učebnu a počítačovou síť, všechna počítačová pracoviště jsou navzájem propojena a připojena k internetu ( tzn., že každý žák má i svou e-mail. adresu s možností využívat elektronickou poštu, …);
 • všichni pedagogičtí pracovníci mají samozřejmě příslušné proškolení;
 • dále hodláme vybudovat multimediální učebnu, která bude sloužit k normální výuce (potřebný dataprojektor jsme zdarma získali z KÚ Ostrava, promítací plátno a počítač máme, musíme zakoupit další vybavení);
 • naši žáci dosahují úspěchu v soutěžích (naposledy 4. místo Jakuba Kleina ze Štemplovce v Dějepisné olympiádě, postup do krajského kola, …), vystupují na veřejnosti s kulturními programy (setkání důchodců, …).

Neúspěchy:

 • pořád je mnoho žáků, jejichž výchovné problémy a nezájem o školní výsledky i ze strany rodičů, způsobují obtíže.

-se změnou způsobu života, bohužel i v naší škole, jsme svědky zhrubnutí chování a vystupování žactva,

      zaměření na konzumní způsob života.                                                                Zdeněk Jurčík, ředitel

 

Daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti musí být zaplacena do 31.5.2004. Složenky budou k dispozici na obecním úřadě v měsíci dubnu po zaslání Finančním úřadem Opava.

 

Daň z příjmů fyzických osob

I v letošním roce mají občané možnost odevzdat své daňové přiznání za rok 2004 na obecním úřadě v Holasovicích. Pracovníci Finančního úřadu Opava budou tato daňová přiznání přebírat ve čtvrtek 17.3.2005 v době od 10.00 do 17.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Dětské zdravotní středisko v Holasovicích upozorňuje rodiče, že ve středu dne 9. března 2005 budou očkovány děti proti dětské obrně. Očkování se týká všech dětí narozených v roce 2003 a 2004. Vezměte s sebou lžičku, trochu čaje na zapití, očkovací průkaz.

 

Kino Holasovice – březen 2005

Vstupné pro všechna představení v měsíci březnu je 20,-- Kč.

4.3.2005 v 18.00 h. – Dannyho parťáci 2, mládeži přístupný od 12 let, mluveno anglicky, francouzsky. 11.3.2005 v 18.00 h. – Deník princezny 2: Královské povinnosti, mládeži přístupný, mluveno anglicky. 18.3.2005 v 16.00 h. – Úžasňákovi, mládeži přístupný, mluveno česky. 25.3.2005 v 17.00 a v 19.00 h. – Snowboarďáci, mládeži přístupný, mluveno česky.

 

Přednášky

Pěstování vinné révy v zahradě i ve skleníku – ve čtvrtek 3.3.2005 v 18.00 hod. v kulturní místnosti v Neplachovicích. Přednášet bude ing. Tener. V případě zájmu budou zajištěny sazenice.

Aranžování květin – velikonoce – ve středu 16.3.2005 v 18.00 hod. v kulturní místnosti v Neplachovicích.

Přednášet bude p. Petra Arbterová.

 

Služby soudního znalce

Občané mohou využít služby zdejšího znalce v oboru: ekonomika a stavebnictví, odvětví: ceny a odhady nemovitostí a stavby obytné a průmyslové. Tímto znalcem je Ing. arch. Lubomír Dehner, Holasovice 171, mobil: 608 880 559, e-mail: dehner@studio-d.cz.

 

Akce oprav šicích strojů

Pan Miller přijede do naší obce začátkem března. Volejte mezi 20 až 21 hodinou na tel. č. 553 628 936.  Přijímá objednávky i na jiné termíny. Opravu provede v bytě zájemců, případně vezme stroj do dílny, prodej náhradních dílů, bere ohled na nezaměstnané, benzín při této akci neúčtuje. Miller, Ratibořská 50, Opava.

 
Informace pro občany

Severomoravská plynárenská, a.s. informuje občany, kam se mohou obracet v případě poruchy plynových zařízení či úniku plynu. Zákaznická linka SMP – tel. 840 111 115. Nejbližším kontaktním místem je zákaznická kancelář Opava, Jánská 12. Otevírací doba: Pondělí 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 , Úterý 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 , Středa 8.00 – 12.00 , 13.00 – 17.00 , Čtvrtek 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 , Pátek – zavřeno.

 

Redakční rada:  Ivana Kramná,  ing. Marie Agelová,  ing. Václav Volný,  Lenka Matýsková,  Petr Matějek.

 

Datum vložení: 13. 4. 2005 0:00
Datum poslední aktualizace: 13. 4. 2005 0:00
Autor: Super Admin