Holasovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Obecní zpravodaj - Naše obec - říjen 2005

-

Naše obec - říjen 2005

 
 

 
 

Naše obec

                    

Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.

 

Ročník: 15

Číslo:      9

Vyšlo:   31.10.2005

 

 

Zastupitelstvo obce Holasovice na svém zasedání schválilo:

 • zprávu o činnosti Rady obce Holasovice od posledního zasedání Zastupitelstva obce Holasovice.
 • Čerpání výdajů a plnění příjmů obce Holasovice k 31.8.2005.
 • Souborné stanovisko ke konceptu Územního plánu obce Holasovice.
 • Dodatek č. 2 ke zřizovací listině MŠ Holasovice, příspěvkové organizace, týkající se zajišťování stravování dětí dle školského zákona č. 561/2004 Sb. v úplném znění, a zajišťování stravování zaměstnanců příspěvkové organizace.
 • Smlouvu o spolupráci dle § 46 odst. 2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb. mezi městem Opava, městem Krnov a obcemi Úvalno, Brumovice, Holasovice a Velké Hoštice při výstavbě cyklistické stezky č. 55 „Slezská magistrála“. Vydání stavebního povolení předpokládáme v červenci 2006.
 • Souhlas s prodejem parcel v Holasovicích „Ke hřišti“. První parcela pod ing. Vladimírem Dobřeckým – manželé Kubínovi, druhá parcela ve směru od hřiště Kamil Lubeník.
 • Souhlas s prodejem části parcely v Kamenci „pod vodojemem“ manželům Heisigovým z Kamence.
 • Příspěvek 24.000,-- Kč Charitnímu domovu školských sester de Notre Dame na Štemplovci na částečnou úhradu zajištění akce „55 let pobytu školských sester na Štemplovci“ a dalších provozních nákladů domova v roce 2005.
 • Příspěvek 2.000,- Kč ZO českého svazu včelařů Neplachovice na léčení včelstev a další činnost spolku v roce 2005.
 • Půjčku 90.000,-- Kč manželům Štenckovým z rozpočtu obce na dobu osmi let na rekonstrukci ústředního topení, koupelny a zdravotechniky v RD Holasovice čp. 160.
 • Odklad splátky půjčky manželům Maňákovým. Za rok 2005 splatí jen úrok, od 1.1.2006 budou platit 1.000,--Kč/měsíčně + úrok za každý rok do 15.12. daného roku. Připravenou smlouvu musí podepsat i všichni ručitelé.

 

V lokalitě „Ke hřišti“ po pravé straně cesty ke hřišti za Kořistkou v Holasovicích plánujeme výstavbu 5-ti nových rodinných domků. Dvě stavební místa v této lokalitě již byla přidělena. O zbývajících třech rozhodne Zastupitelstvo obce Holasovice na základě žádostí dalších zájemců na svém zasedání dne 24.11.2005.

Uvolnil se obecní byt v budově Mateřské školy v Holasovicích. Jedná se o dvoupokojový byt a zájemci o bydlení se mohou přihlásit do 24.11.2005 na Obecním úřadě v Holasovicích. V souladu  se zákonem je záměr pronajmout tento byt zveřejněn na úřední desce obce od 18.10. do 3.11.2005.                           

                                                                                                                       Jindřich Dobřecký

 

Divadelní představení

Dne 5. listopadu 2005 v 18.00 hod. v kině v Holasovicích se uskuteční divadelní představení „Tenor na roztrhání“, které nám zahrají ochotníci z Těškovic. Divadelní soubor „Berani“ z Těškovic právě letos slaví 50 let od založení souboru. Jedná se o velmi zkušené a talentované herce pod vedením režiséra ing. Lindovského. Tento soubor pravidelně organizuje každým rokem divadelní přehlídku „Těškovické jaro“ a zúčastňuje se rovněž i dalších přehlídek ve Štítině, okrese Nový Jičín, v Borovanech, Humpolci atd.

Zveme širokou veřejnost, aby využila hostování tohoto souboru a navštívila v hojném počtu toto představení.                                                                                                        Obec Holasovice a hasiči z Loděnice a Holasovic.

 

Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů

Oznamujeme občanům, že bude prováděn pravidelný opis vodoměrů pracovníky SmVaK  Ostrava a.s. v Holasovicích v termínu od 1.11.2005 do 2.11.2005 a v Loděnici v termínu od 3.11.2005 do 4.11.2005.

 

 

 

Kino Holasovice – listopad 2005 

Začátek představení je každý pátek v 18.00 hodin a vstupné je 20,-- Kč.

4.11.2005 – Moje krásná čarodějka, mládeži přístupný, mluveno anglicky. 11.11.2005 – Nesvatbovi, mládeži přístupný od 12 let, mluveno anglicky. 18.11.2005 – Říše vlků, mládeži přístupný od 12 let, mluveno francouzsky. 25.11.2005 – Těžká váha, mládeži přístupný, mluveno anglicky.

 

Internet v knihovnách

Upozorňujeme občany, že v  knihovně v Kamenci a na Štemplovci bude od 1. listopadu 2005 zpřístupněn internet pro veřejnost vždy v době půjčování knih. Jedná se o zkušební provoz. V případě zájmu je možno tuto dobu prodloužit.

Rovněž v Místní knihovně P. Křížkovského v Holasovicích došlo k rozšíření provozu internetu. Můžete nás navštívit vždy v pondělí od 13.00 do 17.00 hod., v úterý od 10.00 do 14.00 hod. a ve čtvrtek od 10.00 do 16.00 hod.                                                                                                                           Marie Šatná, vedoucí knihovny

 

 

Poděkování

 

     MŠtemplovec

 

                    sobota 13.8.2005MMMMM

 

Starostům obcí:

Jindřich Dobřecký – Holasovice; Jiří Čech – Neplachovice

Ochotnickým hercům:

Svatopluk Řemelka; Helena Škrobánková; David Bátor; Lukáš Němeček; David Němeček; Iveta Malá; Petra Glogovská; Ing. Petr Matějek; P. Petr Knapek; Romana Kudělová; Černoočko – labrador

ZA Technické zabezpečení:

Rodina Glogovských; SDH – Neplachovice; Roman Antala; Karel Baran; Václav Kramný; Ivo Mludek; občané Štemplovce; farnice z Neplachovic; zaměstnanci charitního domova ve Štemplovci; zástupci Charity Opava a Chráněných dílen a mnozí další…

SponzORŮM:

Rodina Glogovských; Karel Baran; herci; Euro Ceramica 2000 a.s. – ing. Martin Poloch; SDH – Komárov; Boris Peterek - Copy Shop Eso Opava; Mgr. Václav Štaud; s. Leonilla R. Nováková, de N.D.; Ing. Petr Šrek; Václav Stoniš; Emílie Malchárková; farnice z Kynšperka n. O.: I. Dobrová, M. Hrubá, L. Tothová, A. Špiclová, A. Vláčilová, A. Janotová, V. Dědič

MediálníM partneRŮM:

Opavský a Hlučínský Region; MF DNES – kraj Moravskoslezský; Český rozhlas – Olomouc

 

Velké Pán Bůh zaplať a poděkování všem výše jmenovaným za zdárný průběh oslav 55 let pobytu Školských sester de Notre Dame na Štemplovci

vyjadřuje místní komunita a zdejší kaplan

 

Akce probíhala pod záštitou:

Ctihodné Matky generální - M. Miriam Baumrukové, de N.D.

Mons. Marcela Tesarčíka – gen. vikáře Ostravsko-Opavské diecéze

                                                                                                                                            

        kaplan Př. Faměra

 

Redakční rada: Ivana Kramná, ing. Marie Agelová, ing. Václav Volný, Lenka Matýsková, Petr Matějek.

 

 

Datum vložení: 8. 11. 2005 0:00
Datum poslední aktualizace: 8. 11. 2005 0:00
Autor: Super Admin