Holasovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Obecní zpravodaj - Naše obec - prosinec 2005

-

Naše obec - prosinec 2005

 
 

 
 

            Naše obec

 

Pošmourný prosinec dobré je znamení pro sady, lučiny a

Ročník: 15                                            všechno osení.

Číslo:    11

Vyšlo:   20.12.2005

 

Co se událo v obci za rok 2005

V  roce  2005  se nám  nepodařilo zahájit  výstavbu  nové knihovny  rekonstrukcí stodoly  a  rodného domu  P.  Křížkovského.  Proti  původnímu  záměru  bude nutno kompletně vyměnit  krovy a střechu na stodole. Po zajištění souhlasu památkářů a úpravě stavebního povolení zahájíme stavbu v roce 2006. Neuskutečnila se ani oprava komunikace přes Kamenec. Obec přislíbila uhradit polovinu nákladů, ale SÚS Moravskoslezského kraje nakonec akci v roce 2005 nerealizovala. V průběhu  roku jsme  realizovali méně  rozsáhlé akce. Ještě v zimě  bylo provedeno zateplení stropu kina a částečná  oprava střešní  krytiny. Na Štemplovci byla opravena fasáda, vnitřní omítky a dlažba hasičské zbrojnice.V MŠ Holasovice jsme vyměnili napadené nosné konstrukce věže, opravili jsme oplocení z čelní  strany.  Zděné  pilíře,  kromě  jednoho,  jsou  vyzděny  z  nových  cihel,   plotové  rámy  a  branka byly opraveny,  jen bránu jsme vyráběli novou. Dobrou práci odvedla fa STAFA (ing. Jan Žůrek), odborný dohled vykonával ing. Arch. Marcel Kolarz. Na  podzim  bylo  provedeno  propojení  komunikace  za   MŠ   Holasovice  chodníkem  do  prostoru k památníku  T.G. Masaryka. Nově  přidaná  lampa osvětluje celkem zdařilou  stavbu,  kterou jsme stihli dokončit před prvním sněžením ( autor. fa Jaroslav Suchánek). Byla vypracována dokumentace na stavební úpravy budov  MŠ  v Loděnici  a  Holasovicích. Jedná se o vybudování nového zázemí,  připraveny distribuce  jídel a sociálního zázemí. Na jaře zahájíme stavební práce. V měsíci září a říjnu proběhla oprava a údržba 10 křížů na území obce. Kříž u školky v Holasovicích byl rekonstruován,  také na Kamenci u školy byla nahrazena horní dřevěná část kříže a znovu byl postaven poničený kříž na rozcestí u bruntálské silnice na  Štemplovci. U ostatních bylo provedeno očistění, obnova písma a impregnace. Práce prováděla fa Kamenosochařství Ludwig.

Na základě smlouvy o spolupráci mezi městy a obcemi na trase Krnov – V. Hoštice pokračuje příprava  cyklostezky 

č. 55.  Na  danou  stavbu  je  vydáno  územní  rozhodnutí,  zpracována dokumentace pro stavební povolení, do konce ledna příštího roku bude požádáno o stavební povolení.

Letos jsme se věnovali výsadbě a údržbě zeleně. Na jaře bylo vysázeno na Hůrce 110 stromů a asi 80 keřů,  v prostoru  Opavice  45 stromů.  Na podzim dokončili myslivci výsadbou 70 ovocných stromů alej na vysocké  cestě. Kromě pracovníků obce jsme dodavatelsky zajišťovali údržbu výsadby stromů z předešlého roku, které se nacházejí ve 14 lokalitách na území celé obce.

Pokračovaly půjčky občanům na opravu bytového fondu. Půjčku jsme poskytli 10 žadatelům v celkové hodnotě 1.145.000,- Kč.

Společenský život se odehrával ve znamení oslav výročí obce Loděnice a Holasovice. O jejich zdárný průběh se zasloužily jejich spolky, jednotliví občané, ale i spolky sousedních obcí a dokonce i naší přeshraniční přátelé z  Gminy Branice.  ZD  Hraničář  uspořádalo velmi  zdařilé dožínky pro děti. Všem,  kteří přispěli k důstojnému připomenutí 850 let Holasovic a 725 let Loděnice, děkuji. Sladké  završení oslav  nastalo  při mikulášskému setkání seniorů naší obce, holasovští napekli koláče, loděničtí cukroví, k tanci a poslechu zahrála Hořinka a bylo veselo.

Blíží  se  Vánoce.  Prožijte  svátky  vánoční  v  klidu  a  pohodě. Do nového roku přeji Vašim rodinám mnoho radosti a spokojenosti.                                                                                                                Jindřich Dobřecký, starosta obce

 

Vánoce

A jsou opět zde. Blíží se pomalu, ale jistě. Člověk by mnohdy rád pozastavil čas, který je tak neúprosný, kdy má dojem, že běží nějak moc rychle. Blíží se dny, jež bezesporu patří k těm krásnějším v roce, a pro mnohé k těm nejkrásnějším. Dny, které v člověku vyvolávají nejrůznější emoce a představy. Dny, které by chtěl mít každý rozumný tvor co nejkrásnější.

Reklamy všeho druhu na nás už delší dobu útočí a vyzývají k tomu, abychom si udělali letos bohaté, bohatší, ty nejbohatší Vánoce. A zde je nutno si položit otázku: „Za jakou cenu?“ Vždyť příští rok to bude opět stejné, i když v jiném kabátu. A zadarmo v dnešní době a společnosti téměř nic není. Přitom v podstatě zde vůbec nejde o to, jakou cenu má můj dar, ale zda jej dávám proto, že si druhého člověka vážím, mám k němu úctu, že jej mám rád takového jaký je, s jeho chybami a slabostmi. Je víc než jasné, že obchodům jde jenom o tržby, o zisk, a proto budou skrze reklamy na nás útočit.

Zde je potřebné si zachovat „chladnou hlavu“, vždyť i ten nejdražší dárek na světě, nemůže vyvážit dar, který jsme dostali my, lidé, před dvěmi tisíci léty od Boha. Kdy Bůh se sklání k člověku a přichází na tento svět, aby zde žil, pracoval, učil a nakonec zemřel potupnou smrtí na kříži. A proč to všechno? Pro lásku Boha k člověku, ke každému člověku bez ohledu postavení, rasy, vyznání či pohlaví. Milý čtenáři, zamysli se alespoň na chvíli, jak veliká musí být Boží láska, když dala svého jednorozeného Syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Láska je tím největším darem pro člověka. Tu nelze vyvážit žádným, byť sebedražším dárkem, a tu potřebuje každý člověk bez rozdílu.

Všem čtenářům a také spoluobčanům přeji a vyprošuji milostiplné a požehnané svátky vánoční.                  Váš otec Luboš.

 

Místní knihovna Pavla Křížkovského v Holasovicích.

Půjčovní doba v době vánočních svátků:

Pondělí             19.12.2005              13,00 - 17,30 hod.

Úterý               20.12.2005              10,00 - 16,00 hod.

Čtvrtek             22.12.2005              zavřeno

Pondělí             26.12.2005              zavřeno

Úterý               27.12.2005              zavřeno

Čtvrtek             29.12.2005              zavřeno

Pracovnice knihovny přejí všem svým čtenářům a uživatelům veřejného internetu krásné a klidné Vánoce, a do nového roku hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů. 

                                                                                                                                            

"Zpět je zas lásky čas, krajem se nese kytar hlas"

Chcete-li umocnit kouzelnou atmosféru vánočního večera, přijďte si s námi zazpívat koledy a vánoční písně pod hvězdami v sobotu 24.12.ve 20.00 hodin na ulici za hasičskou zbrojnicí v Holasovicích. S sebou vezměte svíčku či prskavku, texty obdržíte na místě.                                       Všechny lidi dobré vůle zve (již po deváté) rodina Dehnerova.      

 

Římskokatolická farnost Velké Heraltice zve každého, kdo chce prožít chvíle radosti a pohody, na vánoční koncert dne 28.12.2005 v 16.00 hod. ve farním kostele ve Velkých Heralticích. Účinkuje opavská vokální skupina ANGELUS  SILESIUS s doprovodem kytary.

Římskokatolická farnost Velké Heraltice zve na společné prožívání mše sv. v den slavnosti Zjevení Páně 8.1.2006 v 9.00 hod.  ve farním kostele ve Velkých Heralticích s doprovodem vánoční mše „Hej mistře“ Jakuba J. Ryby v podání Pěveckého sboru Stěbořice, Chrámového sboru orchestru a sólistů Opava.Diriguje: p. Karel Kostera.                 Otec Petr.

 

Silvestrovský běh obcí

TJ Sokol Holasovice pořádá 1. ročník Silvestrovského běhu obcí.  Po úspěchu loňského zkušebního ročníku také letos 31.12.2005. Prezentace je od 9.00 – 9.30 na fotbalovém hřišti v Holasovicích, start v 9.30 hod. Startovné 20,- Kč.

 

Obecní ohňostroj

Prvního dne nového roku 1.1.2006 si Vás všechny dovolujeme pozvat na již tradiční obecní ohňostroj. Obecní ohňostroj se bude konat v Kamenci u bývalé školy v 18.00 hodin. Bude připraven přípitek a pohoštění ve škole.

 

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2006 – 2007 se koná ve středu 18. ledna 2006 od 12.00 do 17.00 hod. v budově ZŠ Neplachovice. Zapsány budou děti narozené od 1.1.2000 do 31.8.2000 a starší. Na žádost rodičů mohou být zapsány i mladší děti, které se narodily v období od 1.9.2000 do 31.12.2000. Rodiče si vezmou s sebou k zápisu rodný list dítěte a občanský průkaz.

 

Technické služby Opava oznamují občanům, že svoz domovního odpadu bude v pátek 23.12.2005 a potom až v pondělí 2.1.2006.

 

Plesová sezóna 2006

21.1.2006 - Obecní ples - Neplachovice, restaurace U Lípy, hudba p. Baďury z D. Benešova.

04.2.2006 - SR při ZŠ Neplachovice, hasičská zbrojnice Holasovice, hudba p. Zdeňka Gracy.

04.2.2006 - SR při MŠ Loděnice, dětský maškarní ples, zámek Loděnice.

11.2.2006 - Český svaz zahrádkářů, chovatelské středisko Holasovice, hudba T & T duo.

11.2.2006 - Ples SDH Holasovice, hasičská zbrojnice Holasovice , hudba Graiv.

18.2.2006 - Ples SDH Neplachovice, restaurace U Lípy, hudba p. Baďury z Dol. Benešova.

25.2.2006 - Ples SDH Loděnice, zámek Loděnice, hudba Graiv.

 

Kino Holasovice – leden 2006

6.1.2006 – Kletba bratří Grimmů, mládeži přístupný od 12 let, mluveno anglicky, 18.00 hod. 13.1.2006 – Strašpytlík, mládeži přístupný, mluveno česky, 16.00 hod. 20.1.2006 – Góóól! mládeži přístupný, mluveno anglicky, španělsky, 18.00 hod. 27.1.2006 – Harry Potter a Ohnivý pohár, mládeži přístupný, mluveno česky, 17.00 hod.

 

Redakční rada: Ivana Kramná, ing. Marie Agelová, ing. Václav Volný, Lenka Matýsková, Petr Matějek.

 

Datum vložení: 23. 12. 2005 0:00
Datum poslední aktualizace: 23. 12. 2005 0:00
Autor: Super Admin