Holasovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Obecní zpravodaj - Naše obec - leden 2005

-

Naše obec - leden 2005

 
 

 
 

 

                                                           Naše obec

                                              

 

Když červík v lednu ze země  vyleze, zima až do května se poveze.

 

Ročník: 15

Číslo:      1

Vyšlo:    28. 1. 2005

 

Z obce

Na nový rok se rozsvítily na budovách mateřských škol číslice. Holasovice letos oslaví 850. výročí prvního písemného dokladu o této obci a Loděnice oslavují 725. výročí první zmínky o Loděnici. Během roku budeme informovat o připravovaných akcích na počest těchto výročí.

V závěru minulého roku jsme museli odpojit vánoční světelnou výzdobu na smrku před mateřskou školou v Loděnici. Osvětlení, které mělo potěšit, se stalo nebezpečným pro své okolí. Důvodem bylo potrhání káblů, rozbití objímek a žárovek. Tímto vandalským činem se předvedla skupina mladých lidí, kteří se scházejí u autobusové zastávky v Loděnici. Svým chováním obtěžují občany, bydlící v okolí hasičské zbrojnice, poškozují zařízení prodejny Jednota Opava a v neposlední řadě týrají zvířata. Není nic ubožejšího než házet petardy po psovi, který nemůže z ohrady uniknout.

Chtěl bych vyzvat rodiče, aby více sledovali jak tráví jejich děti volný čas, zda svým chováním neubližují jiným. Pokud jsou děti nezletilé, jsou rodiče ze zákona zodpovědní i za škody, které jejich nevhodným chováním vzniknou. Chtěl bych vyslovit naději, že se nám společně podaří působit na problematické mladé jedince, kteří nejsou jenom z Loděnice.                                                                                                                                     Jindřich Dobřecký, starosta obce

 

Štemplovští a kamenští hasiči bilancovali

Valné hromady hasičů ze Štemplovce a Kamence proběhly začátkem ledna.

Štemplovští přijali dva nové mladé členy. Nyní jich je 14. Činnost za rok 2004 vyhodnotili velmi kladně. Stěžejní akcí byl výlet na přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně, kterého se zúčastnilo 34 občanů, převážně ze Štemplovce. Hasiči vyrobili lavičky, celoročně se starali o úklid veřejných prostranství, zkontrolovali nové požární hydranty a zúčastnili se okrskového cvičení ve Vlaštovičkách. V novém roce plánují opravu fasády a vnitřních omítek budovy hasičské zbrojnice. Chtějí se více zúčastňovat hasičských cvičení, proto si pořídí cvičné uniformy. Největší důraz budou klást na přípravu oslav stého výročí založení spolku, které proběhne v roce 2006.                                                                        Petr Matějek

 

Dne 7.1.2005 se konala Valná hromada SDH Kamenec. Kamenští hasiči hodnotili práci za rok 2004.

Věnovali se údržbě vodního zdroje, výstroje a požární zbrojnice, byl proveden sběr železného šrotu, družstvo mužů a družstvo mladých hasičů se zúčastnilo cvičení. Pořádali maškarní ples pro děti, fotbalové utkání svobodní – ženatí, dvě benátské noci a sportovní odpoledne pro děti.

Na Valné hromadě byli přijatí tři noví členové. K dnešnímu dni má SDH Kamenec 60 členů. Závěrem starosta poděkoval za dobrou spolupráci OÚ Holasovice, IX. okrsku Pavla Křížkovského a všem sborům okrsku. Následovala zábava, na které hrál p. Quis.                                                                                                                                Vlasta Uvírová

 

Výzva

Opakovaně prosím všechny občany Holasovic a Loděnice, aby zapůjčili popř. darovali historické fotografie obce za účelem chystané výstavy dobových a současných fotografií “Holasovice včera a dnes“. Zejména jsou vítány fotografie a pohlednice do roku 1968, ale i pozdější. Tuto výstavu připravuji ve spolupráci s OÚ  k 850. výročí Holasovic a 725. výročí Loděnice. Prosím občany, kteří něco pamatují a chtějí se na této práci podílet, aby se ozvali telefonicky na č. 608 880 559, 553 623 613, 553 662 089. V odpoledních hodinách velmi rád uvítám zájemce u mne doma, jiné v případě zájmu navštívím.  Příspěvky možno odevzdat i na obecním úřadu. Pamětníků bohužel ubývá a považuji za dobré některé věci zaznamenat. Děkuji.                                                                                          Lubomír Dehner, Holasovice 171

 

Obecně závazná vyhláška

V těchto dnech vstoupila v platnost vyhláška obce Holasovice „O zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a zajištění čistoty veřejných prostranství při chovu a držení psů na území obce Holasovice“. Účelem této vyhlášky je zajistit veřejný pořádek, ochranu bezpečnosti, zdraví a majetku a zajistit čistotu veřejného prostranství. Pokud dojde ke znečištění veřejného prostranství je průvodce psa povinen odstranit nečistoty psem způsobené. Na veřejných prostranstvích v zastavěném území (intravilánu) místních částí Holasovic, Loděnice, Kamence a Štemplovce a na sportovních hřištích, je pohyb psů dovolen pouze na vodítku. Vstup se psy na dětská hřiště se zakazuje. Porušení této vyhlášky lze postihovat jako přestupek.

Plesová sezóna – únor 2005

05.2.2005          Český svaz zahrádkářů     v chovatelském středisku v Holasovicích,   hudba Duo Quis.

12.2.2005          Ples SDH Holasovice       v hasič. zbrojnici v Holasovicích,          hudba pan Zdeněk Graca.

12.2.2005          Ples SDH Loděnice           v zámku v Loděnici,                                       hudba Duo Quis.

19.2.2005          TJ Sokol Holasovice          v chovatelském středisku v Holasovicích,   hudba pan Zdeněk Graca.

26.2.2005          Pochování basy                  v chovatelském středisku v Holasovicích,   hudba pan Zdeněk Graca.

 

Dětské maškarní karnevaly

Mateřská škola a SRPŠ Loděnice pořádají maškarní karneval pro děti. Děti zvou všechny občany v sobotu 29.1.2005 od 14.30 hod.na zámeček v Loděnici.

Mateřská škola a SRPŠ Holasovice pořádají dětský karneval pro děti. Karneval se koná v neděli 20.2.2005 od 14.00 hod. v hasičské zbrojnici v Holasovicích.

 

Tříkrálova sbírka – tříkrálovým koledníčkům přispěli občané v Holasovicích částkou 13.015,- Kč, v Loděnici částkou 8.358,- Kč, ve Štemplovci částkou 4.254,- Kč a v Kamenci částkou 3.741,- Kč.

 

Vyhodnocení soutěže „O nejkrásnější adventní výzdobu domu a zahrady“. Vyhlášení jsou seřazeni abecedně.

Holasovice                             Loděnice                                Kamenec                           Štemplovec

Vladimír Antala, č.p. 58            Jan Kubánek, č.p. 63                Miloš Kuric, č.p. 15             Pavel Glogovský, č.p. 14

Jiří Bolík st., č.p. 185                Stanislav Rychta, č.p. 25           Jaroslav Uvíra, č.p. 40         Václav Quis, č.p. 25

Miroslav Koudela, č.p. 157        František Volný, č.p. 52            Vít Vicherek, č.p. 5             Vlastimil Zbořil, č.p. 18

 

Děkujeme všem, kteří se zapojili do soutěže a pomohli vykouzlit příjemnou vánoční atmosféru.

 

0. ročník silvestrovského běhu

Dne 31.12.2004 se uskutečnil 0. ročník silvestrovského běhu. Na start asi pětikilometrové trati se postavilo 27 závodníků od 4 do 50 let jak mužů, tak i žen. Celkovým vítězem se stal Jiří Dehner (1983) s časem 16:07 min.

Všem zúčastněným se závod líbil a už se těší na silvestrovský běh 2005.

 

Statistika – rok 2004

Stav narozených dětí: chlapci             3                                  Úmrtí:                            muži                          6                                              děvčata                        6                                                                        ženy                          7

Přihlásilo se k trvalému pobytu:                13 mužů a 13 žen.

Odhlásilo se z trvalého pobytu:                   8 mužů a 11 žen.

K 1.1.2005 měla  1379 obyvatel. Holasovice – 662 obyvatel, Loděnice – 460 obyvatel, Kamenec – 153 obyvatel, Štemplovec – 104 obyvatel.

 

Poplatek ze psů pro rok 2005 zůstává nezměněn. Poplatek je nutno uhradit nejpozději do 30.6. 2005 ve výši 60,-- Kč za jednoho psa, důchodci 30,-- Kč za jednoho psa.

 

Poplatek za kontejner pro občany Štemplovce na rok 2005 zůstává nezměněn. Poplatek za kontejner je nutno uhradit do 30.6.2005 ve výši 750,-- Kč.

 

Kino Holasovice  - únor 2005

Začátek představení pro měsíc únor je v 18.00 hodin a vstupné 20,-- Kč.

4.2.2005 – Super Prohnilí, mládeži přístupný od 12 let, mluveno francouzsky. 11.2.2005 – Protivný sprostý holky, mládeži přístupný od 12 let, mluveno anglicky. 18.2.2005 – Anakonda: Honba za krvavou orchidejí, mládeži přístupný, mluveno anglicky. 25.2.2005 – Bridget Jonesová: S rozumem v koncích,  mládeži přístupný od 12 let, mluveno anglicky, thajsky.

 

 

Redakční rada: Ivana Kramná, ing. Marie Agelová, ing. Václav Volný, Lenka Matýsková, Petr Matějek.

 

 

Datum vložení: 2. 2. 2005 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 2. 2005 0:00
Autor: Super Admin