Holasovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Obecní zpravodaj - Naše obec - květen 2005

-

Naše obec - květen 2005

 
 

 
 

Naše obec

                                                          

Když se květen deštěm vlní, srpen sýpky zrnem plní.

Ročník: 15

Číslo:      5

Vyšlo:    27.5.2005

 

Příspěvek k založení Holasovic a Loděnice III

O Loděnici od příchodu Slovanů

Loděnice letos slaví 725 let svého trvání. Podle Josefa Zukala ( Paměti opavské ) náleží Loděnice k nejstarším osadám kraje Opavského. V pramenech je doložena k roku 1280. Majitelé Loděnice a jejího panství se střídali poměrně často, připomeneme aspoň ty nejdůležitější.

V Pochni jsou vedle potoka Čižiny stranou silnice zbytky hradní zříceniny. Kdysi tu stál hrad Vartnov, majetek pánů z Holštejna. A k Vartnovu náležela Loděnice v r. 1377. V r. 1500 už byla v Loděnici tvrz. Tehdy Loděnici vlastnil Martin Šíp z Branice. Poté vdova po něm a po ní synovec až do r. 1532. Poté Jindřich z Fulštějna a po něm Jindřich Moravický z Roudnice, jehož dva synové si Loděnici rozdělili. Od r. 1584 patřila Loděnice Kynarům z Šarfenštejna, kteří původní fojtství přestavěli na zemanskou tvrz, přestavěnou později na zámeček. Kynarův syn Jan, dědic Loděnice, zřídil svému bratru Danielovi ze zakoupené selské role na vysoké stráni dědiny nový dvorec. Tak vznikla Malá strana proti Velké straně Janově. K jejich sloučení došlo až po stu letech ( 1704 ) za rytířů z Franzen. Za války třicetileté bylo panství zpustlé. Tehdy už existoval dvůr Tábor. V té době už bylo na Velké straně 6 sedláků a v r. 1738 měla Loděnice 8 sedláků, 23 zahradníků, 7 chalupníků, krčmu a řezníka. Posledními šlechtici byli od r. 1812 Sedlničtí z Choltic. K Loděnici byl tehdy připojen Štemplovec s Kamencem a poté Škrochovice. K Loděnici patřil i mlýn ve Škrochovicích ( Pustý ). Poslední loděnický šlechtic hrabě Widmann – Sedlnitzky prodal v r. 1911 Tábor a Kamenec hraběnce Bellegarde a druhý díl akciové společnosti opavského cukrovaru.

V r. 1787 měla Loděnice 53 domovních čísel. Pozemky panské činily 398 jiter ( 228 ha ) a poddanské 351 jiter. V r. 1900 měla Loděnice 71 domovních čísel a z 543 obyvatel 257 Čechů ( 47 % ).

Loděnický zámeček prošel rukama mnoha majitelů, ale stále chátral. Fakticky ho zachránil Václav Kramný, který ho po r. 1993 přestavěl na hotel. Až do r. 1920 patřila k Loděnici vesnice Tábor. Horní rybník byl zmenšen při výstavbě cesty na Štemplovec ( 1905 ). Lipina byla od svého pramene zregulována. Změnilo se také její koryto.

Prvním starostou první republiky byl Ferdinand Quis, za okupace starostoval Johann Osadnik, prvním předsedou MNV v r. 1945 byl Václav Hlaváč. Za okupace se z koncentračního tábora nevrátili dva němečtí vojáci: Otto Breitkopf a Ervin Antala. Amálie Vávrová zahynula při bombardování v Opavě a Miloš Krečmer přišel o obě ruce při manipulaci s ručním granátem. V německé armádě padlo z Loděnice 7  občanů a několik se jich po válce nevrátilo domů. Na samém konci války tragicky zahynul František Hlaváč. Za socialismu byl pro své náboženské přesvědčení pronásledován učitel Rudolf Škrobánek a 4 roky byl v Leopoldově vězněn Antonín Svěntý. Od r. 1964 je Loděnice členem společné obce s Holasovicemi, Štemplovcem a Kamencem. V současné době má v patnáctičlenném zastupitelstvu místostarostu

( Ing. Václav Volný ) a další čtyři členy ( Drahomír Antala, Ivana Kramná, Marek Paleta, Eva Sglundová ).               J. H.

 

Jarmark u Floriánka

Neváhejte, nemeškejte

a na jarmark pospíchejte!

Slyšte, slyšte, lidičky, zatančí vám dětičky. Uslyšíte cimbál hrát, pití, jídlo můžete si dát. Na zahradě bude kolotoč k mání a hospůdka k hodování. Dále uvidíte kováře, pekaře, keramiky, masíčko se bude péci a proto k nám přijďte „všeci“.

Kdy to bude? 11. června od 9.00 hodin.

Kde to bude? Na  návsi u Floriánka.

Odpoledne ve 13.30 hod. vystoupí na návsi u Floriánka taneční soubor z Gminy Branice. Ve 14.00 hod. bude odhalena na budově mateřské školy pamětní deska zasloužilého učitele Felixe Prejdy a se svým programem vystoupí děti z MŠ a ZŠ. Od 15.00 hod. bude hrát k tanci a poslechu cimbálová muzika. V interiéru školy budou k nahlédnutí fotografie a dokumentace z historie obce Holasovice.                            Zve kolektiv dětí a zaměstnanců mateřské školy Holasovice.                  

 

Sbor dobrovolných hasičů Loděnice

V měsíci březnu se do soutěže „Požární ochrana očima dětí“ zapojila MŠ Loděnice a mladí hasiči SDH Loděnice. MŠ vyrobila krásné hasičské auto z lepenky – krásně vybarvené. Tento výtvor získal zvláštní ocenění, které nám předají zástupci HZS v Opavě v měsíci červnu. Z mladých hasičů se do soutěže zapojili: Michaela Volná, Veronika Čechová, Aneta Hanská, Luděk Klein a Danek Novák. Danek Novák maloval i napsal příspěvek do literární soutěže. Tento příspěvek získal 3. místo a postoupil do krajského kola. Ocenění mu rovněž předají zástupci HZS v Opavě v měsíci červnu. K tomuto ocenění blahopřejeme a ostatním zúčastněným v soutěži výbor SDH děkuje.

Dále SDH Loděnice uskuteční 18. června 2005 slavnost a benátskou noc. Odpoledne bude na zámku v Loděnici vyhrávat dechová hudba z Dolních Životic a pro děti bude připraven pestrý program. Jsou připraveny závody na motorkách, skákací hrad, kolotoč. Děti připravily různé ruční práce, které budou nabízet dospělým.

Odpolední program bude zahájen ve 14.00 hod. pochodem mažoretek a následně vystoupením taneční skupiny.Oba soubory přijedou z Gminy Branice, našich polských sousedů. Večer je připravena pro dospělé benátská noc rovněž na zámku v Loděnici. Tyto akce jsou součástí oslav 725 let obce Loděnici. Zveme všechny občany.     Alois Bartkovský        

 

Charita Opava nabízí své služby venkovu

a zjišťuje potřeby seniorů a jejich zájem o tyto služby a to vše prostřednictvím dobrovolníků. Nabídka služeb i dotazníkové šetření jsou prováděny v rámci projektu „Hodina týdně pro druhé aneb senioři seniorům.“ V naší obci se zatím nepodařilo získat žádného dobrovolníka pro tuto činnost, a proto nám představují své služby alespoň prostřednictvím zpravodaje.

Ošetřovatelská služba ( tel. 553 623 171, mobil 604 111 837 ) je zajišťována kvalifikovanými zdravotními sestrami dle ordinace praktického lékaře.

Pečovatelská služba ( tel. 553 623 171, mobil 604 111 837 ) zajišťuje péči především lidem starým, osamělým, nemocným. ( Úklidové práce, nákupy, koupele klientů, praní prádla.…).

Klub sv. Anežky – denní stacionář pro seniory ( tel. 553 710 915 ). Přebírá na část dne péči o samostatné i nesamostatné staré lidi.

Středisko vzájemné pomoci ( tel. 553 612 780, 553 612 788 ). Pomáhá těm, kteří nejsou schopni bez cizí pomoci překonat či vyřešit své náročné životní situace či krize.

Občanská poradna poskytuje bezplatně nestranné poradenské služby. Na jejich rozsah se můžete informovat na telefonu 553 616 437.

Linka důvěry ( tel. 553 616 407, mobil 736 149 142 ) doprovází v tíživé životní situaci, poskytuje odborné rady i dává možnost „vypovídat se a být poslouchán druhým“.

Středisko masážních služeb Přemyslovců 26, 747 07 Opava – Jaktař ( tel. 553 612 780 ), Kylešovská 10,

746 01 Opava ( tel. 553 611 322 ).

Přispívá k zotavení člověka a poskytuje možnost utišovat a odstraňovat bolest.

                                           Marie Smolková, koordinátor dobrovolníků na venkově, tel. 553 770 124, mobil 721 570 543.

 

Změna ordinačních hodin – MUDr. Eva Čechová

Změna ordinačních hodin po dobu dovolené v době od 13.6. – 24.6.2005. Zastupující dětský lékař bude ordinovat v Holasovicích.             Pondělí  12.00 – 14.00              (13.6. a 20.6.)

Úterý     13.30 – 16.00             (14.6. a 21.6.)

Středa      7.30 – 10.30             (15.6. a 22.6.)

Čtvrtek se neordinuje.               (16.6. a 23.6.)              

Pátek       7.30 – 11.00.                        (17.6. a 24.6.)

 

Kulturní akce

ZŠ Neplachovice pořádá školní akademii věnovanou 100. výročí narození dvojice komiků Jiřího Voskovce a Jana Wericha aneb Pobavte se s Ježkem, Voskovcem a Werichem v neděli 5. června ve 14.00 hod. v kině v Holasovicích.

Účinkují členové kroužků: dramatického, gymnastiky, rytmiky, pěveckých sborů a hráči na hudební nástroje.

 

Otevření hranice

Do Wysoké můžeme pěšky nebo na kole. Každou sobotu a neděli až do 12.9.2005 můžeme v době od 9.00 do 24.00 hod. překračovat státní hranici mezi ČR a PR v prostoru cesty Holasovice – Wysoká.

Při překročení hranice musíme mít u sebe platný občanský průkaz a trvalý pobyt v pásmu do 30 km od hranice. Děti mohou překračovat hranice v doprovodu rodičů, pokud jsou zapsány v jejich dokladech.

Bližší podrobnosti jsou uvedeny na úřední desce před obecním úřadem v Holasovicích.

 

Kino Holasovice – červen 2005

Vstupné na všechna představení v měsíci červnu je 20,-- Kč.

3.6.2005 v 17.00 hod. – Hrdinové z říše Gaya,mládeži přístupný, mluveno česky. 10.6.2005 v 18.00 hod. – Život pod vodou, mládeži přístupný, mluveno anglicky, italsky, filipínsky. 17.6.2005 v 18.00 hod. – Jeho fotr, to je lotr! mládeži přístupný od 12 let, mluveno anglicky. 24.6.2005 v 16.00 hod. – Řada nešťastných příhod, mládeži přístupný, mluveno anglicky. 24.6.2005 v 18.00 hod. – Hitch: Lék pro moderního muže, mládeži přístupný, mluveno anglicky.

 

Redakční rada: Ivana Kramná, ing. Marie Agelová, ing. Václav Volný, Lenka Matýsková, Petr Matějek.

 

Datum vložení: 31. 5. 2005 0:00
Datum poslední aktualizace: 31. 5. 2005 0:00
Autor: Super Admin