Holasovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Obecní zpravodaj - Naše obec - duben 2005

-

Naše obec - duben 2005

 
 

 
 

 

 

I když kluci v dubnu bez kabátů běží, často hospodáři na úrodu sněží.

 

 

Ročník: 15

Číslo:      4

Vyšlo:   20.4.2005

 

 

Příspěvek k založení Holasovic a Loděnice II.

O Holasovicích od příchodu Slovanů.

Opava slavila vloni své 780. narozeniny. Holasovice slaví letos 850., jsou tedy starší. Pro datování Holasovic se vychází z Buly papeže Hadriána IV. z 23. dubna 1155. Tato listina uvádí v popisu obvodu vratislavského biskupství „Gradice golensicezke“ a historikové se shodují, že tím jsou označeny dnešní Holasovice. Dříve se soudilo, že Holasovice se svým hradiskem byly centrem kmene Holasiců. To dosavadní archeologické nálezy nepotvrzují, ale historikové připouštějí, že zde Holasici byli a Holasovice pokládají za významnou osadu holasické provincie. Svědčí o tom i odkryté základy zděného kostela z poloviny 12. století v zahradě u Javorníků, pod nimiž se nacházejí starší základy dřevěné. V té době se mluvilo o kraji holasovském. Svůj centrální význam Holasovice ztrácejí poté, když Opava získala v r. 1224 městská práva. Od té doby se kraj označuje jako Opavský.

Až do Bílé hory patřily Holasovice různým šlechtickým majitelům, v r. 1622 je získali Lichtenštejnové a ti je drželi až do pozemkové reformy ( 1923 – 1926 ). Po válce třicetileté byly Holasovice zcela pusté ( 1648 ). V první pruské válce prohrála Marie Terezie Horní Slezsko. Mírem vratislavským ( 1742 ) byla vytyčena hranice kolem Holasovic na řece Opavě, takže více než polovina holasovského katastru zůstala na německé straně. Teprve v r. 1959 byla hranice po dohodě s Polskem vyrovnána s hranicí katastru. Díky pozemkové reformě si zemědělci mohli přikoupit kousek pole a jiní stavební místa, takže se Holasovice za první republiky rozrostly. Zbytkový velkostatek odkoupil Ludvík Havlíček. Poprvé mu jej zabavili němečtí okupanti, podruhé komunistický režim.

Historik Faustin Ens uvádí ve své knize Das Oppaland, že kolem roku 1830 měly Holasovice 585 obyvatel. O sto let později ( 1930 ) to bylo 886 obyvatel, v r. 1991 – 605 a v r. 2001 – 649. Podle Ense se na počátku 19. století v Holasovicích chovalo 74 koní, 280 krav a 894 ovcí. O sto let později to bylo 82 koní, 449 kusů skotu, z toho 214 dojnic a 150 koz, kozlů a kůzlat. Ovce žádné. Po ovcích zůstaly jen staré názvy: Ovčirsky mostek, Za ovčarňum, ovčiř Karnovsky, ranhojič. Dnes jsou v dědině koně dva. V Holasovicích byly dva mlýny. Zadní mlýn přestal mlít v r. 1939, když povodeň strhla splav. Za první světové války byli tři občané z Holasovic, Matěj Beneš, Josef Dehner a Jan Vincůrek, italskými legionáři a prof. František Stavař ruským. Za první republiku z naší vesnice aktivně bojoval Jan Slanina ( padl na Podkarpatské Rusi ) a Robert Sedláček. Členem odboje byl Miroslav Havlíček. Občanů německé národnosti padlo v německé armádě 16 a 4 zůstali nezvěstní. Za okupace byl vězněn Josef Schreier, Jindřich Kramný a Jakub Slanina, ve vyšetřovací vazbě byl držen Josef  Dehner. Při bombardování zahynulo u Kirschnerů 8 osob, 2 při manipulaci s bombou. Holasovice osvobodila Sovětská armáda 6. května 1945. Miny zabily Jarka Slaninu, Josefa Kožaného a Františka Helebranta. Při práci na železničním mostě utrhla mina nohu ruskému vojákovi. V zadním mlýně byl po válce zastřelen polskou bojůvkou Oldřich Langfort. Život u nás změnil Únor 1948, k lepšímu to ale nebylo. V r. 1950 bylo založeno JZD a v roce 1964 sloučeny Holasovice s Neplachovicemi, Loděnicí, Kamencem, Štemplovcem a Zadky a v r. 1973 i  s Táborem. V r. 1990 se Neplachovice, Zadky a Tábor osamostatnily. Za socialismu byly z Holasovic nuceně vysídleny dvě rodiny kulaků: Laryšovi a Schreierovi z ulice. Za podivných okolností zahynul na dně Macochy signatář Charty 77 Pavel Švanda, syn Karla Švandy. Po listopadu 1989 byla obnovena funkce starosty obce. Prvním starostou Holasovic byl v r. 1990 zvolen Jindřich Dobřecký.                                                J. H.

 

Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční na prostranství před obecním úřadem v Holasovicích dne 3.5.2005 v době od 15.00 do 18.00 hodin. Technické služby Opava budou sbírat akumulátory, zářivky, barvy, oleje, léky, fotochemikálie, kyseliny, pesticidy atd.

Tento sběr je organizován pro občany obce Holasovice ( na vyzvání je nutno předložit občanský průkaz ) bezplatně. Podzimní sběr nebezpečného odpadu se bude konat v měsíci říjnu v Loděnici.

Akce k výročí Holasovic a Loděnice

Duben

23.4.2005  Jarní svod psů,  Myslivecké sdružení Hůrka, v chovatel. středisku v Holasovicích, začátek 8.00 hod.

30.4.2005  Otevírání studánek,  sraz 13.30 hod. v Loděnici u hasičské zbrojnice.

Květen

6.5.2005 60. výročí ukončení 2. světové války. Lampionový průvod od sochy Rudoarmějce v Loděnici, sraz v 19.00 hod. u hasičské zbrojnice. Závěr průvodu u památníku obětem 2. světové války u dvora v Holasovicích.

7.5.2005  hasičská soutěž okrsku Pavla Křížkovského, začátek v 8.00 hod., fotbalové hřiště v Holasovicích.

  1. střelecká soutěž , Myslivecké sdružení Hůrka, memoriál Leonharda Bolíka, areál střelnice

v Neplachovicích.

28.5.2005 hasičská soutěž žáků – hra Plamen, fotbalové hřiště Holasovice, začátek 8.00 hod.

Červen

11.6.2005 venkovský jarmark u MŠ Holasovice, odhalení pamětní desky zasloužilého učitele Felixe Prejdy.

18.6.2005 hasičská slavnost a benátská noc v Loděnici.

Červenec

  1. Slavnostní průvod od hasičské zbrojnice ve 13.00 hod., mše svatá u Floriánka a svěcení praporu SDH

Holasovice, průvod na hřiště, slavnost a benátská noc.

  1. sportovní den na hřišti v Holasovicích.

9.7.2005  turnaj v malé kopané v Loděnici.

30.-31.7.2005  okresní výstava chovatelů, chovatelské středisko v Holasovicích.

Srpen

  1. turnaj žáků v kopané - memoriál Miroslava Lubeníka, benátská noc, fotbalové hřiště Holasovice.

Na přelomu srpna – září se uskuteční „Dožínky pro děti“, u fotbalového hřiště v Holasovicích, hlavním organizátorem je ZD Hraničář Loděnice.

 

Kino Holasovice – květen 2005

Začátek představení pro měsíc květen je v 18.00 hodin a vstupné 20,-- Kč.

6.5.2005 – Blade: Trinity, mládeži přístupný od 12 let, mluveno anglicky. 13.5.2005 – Paparazzi, mládeži přístupný od 15 let, mluveno anglicky. 20.5.2005 – Skřítek,  mládeži přístupný od 12 let, mluveno česky. 27.5.2005 – Nenávist, mládeži přístupný od 12 let, mluveno anglicky.   

 

Pošta Neplachovice oznamuje změnu provozní doby od 1. dubna 2005:

Pondělí – pátek:           8.00 – 11.00 hod.                   13.00 – 17.00 hod.

 

Pouť na Hůrku

Letos se pouť na Hůrku uskuteční v neděli 22.5.2005. Sraz průvodu je v 9.30 hod. u kaple na Štemplovci.

 

Jarní koncert komorního sboru SARABANDA (ved. L. Kubáč) – čtvrtek 12. května 2005 v 18.00 hod., Moravská kaple Domu umění v Opavě. Jako host DPS Vánek při ZŠ Mařádkova v Opavě (dirig. P. Přibylová).

 

Občanské průkazy

Důležité upozornění občanům, majitelům občanských průkazů všech typů knížek ( i když je zde napsána doba platnosti bez omezení ), že platnost těchto občanských průkazů ( knížek ) končí dnem 31.12.2005. Žádost o nový občanský průkaz je nutno podat nejpozději do 30.11.2005 v Opavě na Krnovské ulici ( budova bývalých kasáren ). K vyřízení je zapotřebí 1 fotografie současné podoby občana o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, starý občanský průkaz, rodný list, oddací list, příp. úmrtní list manžela/ky. Vyfotografovat se můžete přímo v budově na stejném patře. Tato výměna výše uvedených občanských průkazů je nezbytná proto, aby si občané mohli přebírat své důchody. Pokud si tito občané nevyřídí nový občanský průkaz, nebudou si moci vyzvednout od 1.1.2006 svůj důchod.                                                                                                                   Alena Dehnerová

 

Redakční rada: Ivana Kramná, ing. Marie Agelová, ing. Václav Volný, Lenka Matýsková, Petr Matějek.

 

Datum vložení: 28. 4. 2005 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 4. 2005 0:00
Autor: Super Admin