Holasovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Obecní zpravodaj - Naše obec - březen 2006

-

Naše obec - březen 2006

 
 

 
 

 

Naše obec

V březnu když se práší, stromy brzo raší.

Ročník: 16

Číslo:      3

Vyšlo:   24.3.2006

 

Ze zimní přírody

Pomalu, ale nezadržitelně končí zimní období a blíží se vytoužené jaro. Pro zvěř a ostatní volně žijící živočichy přichází

konečně úleva v podobě lepší potravní nabídky. Zvěř nemá potíž přečkat větší mrazy, na to je fyziologicky dobře připravena. Největší nástrahou pro přežití je dlouhodobá, vysoká pokrývka sněhu. A právě ta potrápila letos ještě více než v loňské zimě. Po Vánocích napadlo v krátké době sněhu takřka po kolena, potom mírná obleva a opětovné mrazy vytvořily na povrchu ledovou skořepinu a nastala ta nejhorší situace. Přes ledový škraloup se srnčí ani zajíc ke zbytkům vegetace a zemědělským plodinám nedostane. Srnčí se navíc při pohybu propadá a zraňuje si spárky (kopýtka) o ostrý led. Občas nalezené kapičky barvy (krve) ve stopách v okolí krmelců jsou toho důkazem. Zejména prudký běh v takovém terénu zvěř extrémně vyčerpává a organismus tak velice rychle spaluje zásobní tuk, který pak v závěru zimy chybí a není výjimkou, že dojde k totálnímu vyčerpání a úhynu. Členové mysliveckého sdružení „Hůrka“ Holasovice  se snaží zvěři ulehčit v této době takřka co jim síly stačí.

Každý rok začínáme přikrmovat prakticky už v září, intenzívně pak v listopadu a prosinci, aby si zvěř mohla vytvořit již zmiňované tukové zásoby. Na několika místech jsme přikrmovali hejnka koroptví, kterých se k našemu údivu objevilo hned několik. Od nového roku jsme téměř nestačili krmelce a korýtka doplňovat. Zásoby ječmene a ovsa mám mizely před očima a v únoru jsme museli nakoupit další oves.

Vojtěškové seno jsme předkládali do 16-ti krmelců, ale i volně do keřů a pod stromy. Vše bylo vždy během pár dnů skrmeno. Ke konci února se zvěř při našem příchodu už ani moc neplašila, jen poodběhla opodál a čekala, až založíme nové krmení. Jako by nás někdy už vyhlížela. Vypadá to idylicky a  nás těší, že zvěř naši pomoc tak intenzivně přijímá, na druhou stranu to je však důkaz, že zvěři je skutečně zle. Za normální situace si zvěř i v zimně vybere z potravní nabídky raději to co ji nabízí příroda. V naší honitbě  je však kritický nedostatek rozptýlené zeleně, úhorů, keřů a stromů k okusu . Přijde-li  taková zima jako letos, řada kusů by bez pomoci nepřežila. Pro zmírnění dopadu zimy na zvěř je také velmi důležitý klid v honitbě. Je opravdu velmi důležité, aby se zvěř nevyčerpávala při vyrušení panickým úprkem v hlubokém sněhu a netrpěla stresovou zátěží. Mnoho našich spoluobčanů toto vše dobře zná, a proto se také chová v přírodě ohleduplně. Stále však chodí do přírody i lidé, kteří neberou na zvěř a volně žijící živočichy žádný ohled. V takovém případě má ze zákona o myslivosti povinnost zasáhnout myslivecká stráž. Největším problémem je již tolikrát diskutované volné pobíhání psů. Již jsme na těchto stránkách upozorňovali, že pes je zvěří vnímán jako nejnebezpečnější predátor, před kterým prchá doslova panicky a vyvolává největší stres. Zejména v zimním období, v době strádání a nedostatku krytu a na jaře v době kladení mláďat to platí dvojnásob. Žádáme proto majitelé psů, aby si své miláčky venčili jen v bezprostřední blízkosti našich vesnic, a dále do honitby vstupovali se svými psy pouze na vodítku. Jinak porušují § 10 odst. 1 zákona o myslivosti. Ve většině případů s takovýmito hříšníky stačí pohovořit, objasnit si problematiku a vše je vyřízeno, u těch nepoučitelných a opakovaně přistižených bude myslivecká stráž prostřednictvím referátu životního prostředí magistrátu města Opavy udělovat pokuty.Doufáme, že věci nezajdou tak daleko a budeme se setkávat v polích a lukách jen v přátelské pohodě přátel přírody.                                                                     Jiří Bolík

 

Přednáška

Sociální a zdravotní komise při OÚ Holasovice pořádá přednášku na téma: Závislost…alkohol…drogy…a jiné

návykové látky. Přednáška se koná ve středu 29. března 2006 v 18.00 hod. v kulturní místnosti hasičské zbrojnice v Holasovicích. Přednáší: Bc. Martina Rychtářová. Srdečně zveme občany všech věkových kategorií.

 

Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční na prostranství před obecním úřadem v Holasovicích dne 25.4.2006 v době od 15.00 do 18.00 hodin. Technické služby Opava budou sbírat akumulátory, zářivky, barvy, oleje, léky, fotochemikálie, kyseliny, pesticidy atd.

Tento sběr je organizován pro občany obce Holasovice (na vyzvání je nutno předložit občanský průkaz) bezplatně. Podzimní sběr nebezpečného odpadu se bude konat v měsíci říjnu v Loděnici.

Očkování psů a koček

Kamenec, Štemplovec - 14.4.2006 od 16.00 hodin po domech.

Holasovice                    - 15.4.2006 před OÚ Holasovice mezi 8 – 9 hodinou a potom veterinář navštíví domácnosti.

Cena za běžné vakcíny 100,-- Kč (proti vzteklině), kombinovaná vakcína (speciální) za 270,-- Kč.       MVDr. Roman Jokl

Doporučení Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj při neškodném odstranění jednotlivě nalezených uhynulých ptáků

V případě nálezu jednotlivých kusů uhynulých ptáků v přírodě nebo na místech, kde není znám majitel ani správce území nálezu, je především nutné zachovat klid a k neškodnému odstranění přistupovat bez obav z nejhoršího.

Občan má tyto možnosti:

 1. zakopání na místě nebo na nejbližším vhodném místě (z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí);
 2. spálení v kotli na pevná paliva;
 3. oznámení nálezu obecnímu úřadu obce, na jejímž katastrálním území místo nálezu leží.

Obecní úřad může:

 • kontaktovat k odvozu spádový asanační podnik, nebo
 • kontaktovat k odvozu osoby, které mají povolení k výkonu veterinární asanační činnosti (např. osoby, které provádějí dezinfekci, dezinsekci, deratizaci), nebo
 • doporučujeme dohodu mezi obcí a privátním veterinárním lékařem o možnosti využití kafilerního boxu (u ordinace nebo ošetřovny) pro uložení nalezených ptáků.

Doporučená ochrana obyvatel přicházejících do styku s uhynulými ptáky

 • k manipulaci s uhynulými ptáky použijte přinejmenším ochranné rukavice, roušku a pevné boty, čepici zakrývající vlasy;
 • po provedené likvidaci si důkladně umyjte ruce mýdlem.

Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků (nad 5 kusů) nebo i jednotlivých uhynulých vodních ptáků vždy kontaktujte veterinárního lékaře místně příslušné krajské veterinární správy.

Další informace týkající se chřipky ptáků jsou umístěny na adrese: http://www.svscr.cz/files/pt.html

 

Čerpací stanice GOLD Neplachovice – Zadky příjme obsluhu – pokladní čerpací stanice na dvousměnný noční provoz krátký a dlouhý týden, vhodné pro muže. Nabízíme: nestereotypní zajímavou práci v klidném prostředí a příjemném kolektivu. Dále zaškolení, stravné, mzdu a prémie dle výsledků. Požadujeme: příjemné vystupování, samostatnost a flexibilitu. Nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na adresu: ČS GOLD, 747 74 Neplachovice – Zadky. Vedoucí – Mirka Poláková, mobil 602 730 605.

 

Severomoravská plynárenská a. s. informuje občany (www.rwe-smp.cz)

Nejbližším kontaktním místem SMP v našem regionu je zákaznická kancelář Opava, Jánská 12, 746 01.

Zákaznická linka SMP:        840 111 115                               Pohotovostní linka SMP:      1239

(v pracovní dny od 7 do 19 hod., vždy za cenu místního                                           (nonstop, pouze v případě poruchy)

  hovoru)                                                                             

Cenová linka SMP:                 841 141 141 (nonstop informace o cenách zemního plynu)            

 

V zákaznické kanceláři SMP vyřídíte:                         Otevírací doba

 • žádosti o připojení k distribuční soustavě                                    Pondělí             8.00 – 12.00     13.00 – 17.00

            nebo žádosti o dodávku zemního plynu;                                     Úterý               8.00 – 12.00     13.00 – 15.00

 • nové smlouvy na dodávku zemního plynu;                                 Středa              8.00 – 12.00     13.00 – 17.00
 • přepisy odběrných míst;                                                           Čtvrtek             8.00 – 12.00     13.00 – 15.00
 • reklamace;                                                                              Pátek               zavřeno
 • veškeré informace ve věci odběru zemního plynu;                    
 • veškeré změny ve stávajících kupních smlouvách

            (úpravy záloh, platebních podmínek, fakturačních adres,

             kontaktních údajů apod.);

 • odečty pro fakturaci nebo při změně ceny plynu.

                                                                                                                                      

Kino Holasovice – duben 2006

Začátek představení je v 18.00 hodin a vstupné 20,-- Kč.

7.4.2006 – Země mrtvých, mládeži přístupný od 15 let, mluveno anglicky. 14.4.2006 – Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí, mládeži přístupný, mluveno česky. 21.4.2006 – Panic je nanic, mládeži přístupný od 15 let, mluveno česky. 26.4.2006 – středa !!! – Jak se krotí krokodýli, mládeži přístupný, mluveno česky.

 

Redakční rada: Ivana Kramná, ing. Marie Agelová, ing. Václav Volný, Lenka Matýsková, Petr Matějek.                                                                                          

 

Datum vložení: 24. 3. 2006 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 3. 2006 0:00
Autor: Super Admin