Holasovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Obecní zpravodaj - Naše obec - březen 2005

-

Naše obec - březen 2005

 
 

 
 

                       

                                                              

Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou.

 

Ročník: 15

Číslo:      3

Vyšlo:   25.3.2005

 

 

Příspěvek k založení Holasovic a Loděnice I.

Kdyby naše prastařenky a prastařičci z hrobu vstali, museli by si leckdy hodně protírat oči, aby svoji dědinu poznali. Kozí ulice je plná domků, stejně i ulice Za Humny a za silnicí k Loděnici. Ztratila se poslední došková chalupa staré Tylky. Řeka si leckde upravila koryto a splavy strhla. Strouha vyschla a ze Zadního mlýna nezůstala ani hromádka rumoviska. Lipinu by museli hledat nad zemí až u neplachovské cihelny. A v Loděnici to je stejné. Připomeňme třeba hospodářské středisko za dědinou. Dobytek se dávno nenapájí vodou z Lipiny. Zanikly pastviny u jejích pramenů i se stády ovcí. Zmizela stará cesta na Štemplovec přes Grundy. Všemu vládne neúprosný čas. Leč obraťme i my své oči k dávným začátkům.

Stáří obydlených míst se stanoví podle první písemné zprávy o nich a to je u Holasovic rok 1155 a u Loděnice rok 1280. To ovšem neznamená, že nemohou být starší, ale že se to přesněji zjistit nedá. O obdobích starších svědčí jen archeologické nálezy: popelnice, keramika, nástroje, zbraně, ozdoby aj. Ale určit jejich stáří se dá jen na stovky let. Nicméně v těch starších dobách jsou kořeny naší civilizace. V nich prošly Holasovice i Loděnice stejnou cestu. Podle vykopávek v Holasovicích víme o osídlení úrodného pásu podél řeky Opavy nejstaršími zemědělci z let 5.500 až 4.300 před n. l. To byla pozdní doba kamenná. Pokud běží o hradiska, jsou v našem kraji spolehlivě prokázána dvě ve výšinné podobě: Hradec nad Moravicí a Krnov – Burgberk. Kromě nich v pozdní době kamenné patrně existovala hradiska nížinná a jedno bylo v Holasovicích. Archeologické nálezy jsou u nás i z následující doby bronzové, tj. z let 1900 až 750 př. n. l. Z té doby jsou popelnicové a kostrové hroby.

V 5. až 3. století př. n. l. dochází k tzv. stěhování národů. Do našeho kraje přicházejí postupně keltské kmeny ze své pravlasti ve východní Francii, Švýcarsku a jižním Německu. Kolem roku 400 př. n. l. již přitáhli do střední Evropy. V literatuře se uvádí, že nejstarším dokladem keltské expanze do Slezska je patrně sídliště v Holasovicích /3. století př. n. l./. Keltové byli zruční řemeslníci v řadě výrobních činností, především v železářství. V prvních čtyřech stoletích nového letopočtu se v našem kraji objevují kmeny germánské, které Kelty vytlačovaly. Přínos po stránce civilizační byl od nich menší. Archeologické nálezy nám říkají, že byli na nižší úrovni než Keltové. Nálezy svědčí, že to byly kmeny bojovné a že nestavěly opevněná hradiska; zanechaly nám jen sídliště otevřená a trvale se u nás neusídlily.

Ale to už nastává od 5. století příchod Slovanských kmenů z jejich pravlasti v severovýchodní Evropě. V našem kraji to byl kmen Holasiců. Na úrodném pásu podél řeky Opavy je slovanské osídlení doloženo v 8. až 9. století n. l.                                                                                                                                         J. H.        

 

Z myslivecké kynologie         

V okrese Opava se již tradičně dlouhá léta koná tzv. Jarní svod psů. Letos se organizace této akce ujalo

 Myslivecké sdružení (MS) „Hůrka“ Holasovice. Tento svod se koná v areálu svazu chovatelů v Holasovicích v  sobotu 23.4.2005 od 8 hod. Je to taková malá přehlídka mladých psů a štěňat loveckých plemen ve stáří od 6 do 18 měsíců.Účelem svodu je posoudit úroveň vývoje předvedeného jedince, zjistit vady a získat přehled o stavu chovu daného plemene. Svod poskytuje důležité informace nejen majitelům psů, ale též jednotlivým chovatelským klubům o vývoji plemenitby. Již tady se mnohý majitel o svém miláčkovi dozví, zda má nějakou vadu nebo naopak má šanci stát se třeba šampiónem krásy. Sejdou se mladí psi různých lov. plemen z celého okresu Opava. Je to takový začátek kariéry každého loveckého psa. Pak přijde na řadu výcvik,výstavy a hlavně zkoušky z výkonu. Celá akce Jarního svodu je otevřena veřejnosti a všechny příznivce kynologie a myslivosti srdečně zveme.

MS „Hůrka“ Holasovice má dlouholetou a poměrně dobrou tradici v chovu loveckých psů. Vždy byl kladen důraz na kvalitu výcviku a vlastní práci psů v honitbě. Zákon o myslivosti ukládá každému uživateli honitby povinnost chovat a používat tzv. lovecky upotřebitelné psy v počtu dle výměry honitby. Aby byl pes opravdu lovecky upotřebitelný jak stanoví zákon, je nutné aby složil potřebné zkoušky z výkonu. Zkoušek je několik druhů, dle plemen a práce, kterou pes bude vykonávat. Naše MS  má 4 ohaře s „podzimními zkouškami“ pro práci se zvěří drobnou a jsou to 2 němečští drátosrstí ohaři, 1 velký münsterlandský ohař a 1 malý münsterlandský ohař, další mladý pes se na takovéto zkoušky připravuje v letošním roce. Jeden z drátosrstých ohařů má zároveň i „lesní zkoušky“ pro práci při dohledáváni zvěře spárkaté. Jsme povinni chovat i norníky se zkouškami z norování, u nás je to 1 borderteriér a 2 jagdteriéři. Dobře vycvičený pes je velkým pomocníkem nejen při dohledávce zvěře při lovu, ale zejména při vyhledáváni mláďat a hnízd při sklizni pícnin, norníci pak při tlumení lišek a dnes i psíka mývalovitého.

Práce se psy je velice náročná a vyžaduje mnoho času a trpělivosti. Jak známo, pes umí být nejlepší kamarád a všechnu tu námahu dovede odměnit svou oddaností a láskou ke svému pánovi.                                                                                                                                                                     Jiří Bolík st.

                                                                                                                     

Kino Holasovice – duben 2005

Vstupné pro všechna představení v měsíci dubnu je 20,-- Kč.

1.4.2005 v 18.00 h. – Milenci a vrazi, mládeži přístupný od 15 let, mluveno česky. 8.4.2005 v 18.00 h. – Kameňák 3, mládeži přístupný od 12 let, mluveno česky. 15.4.2005 v 17.30 h. – Alexandr Veliký, mládeži přístupný od 12 let, mluveno anglicky. 22.4.2005 v 18.00 h. – Zahulíme, uvidíme, mládeži přístupný od 15 let, mluveno anglicky. 29.4.2005 v 17.30 h. – Letec, mládeži přístupný od 15 let, mluveno anglicky.

 

Nové průkazky pro pojištěnce Všeobecné zdravotní pojišťovny

Na žádost pojišťovny bude Obec Holasovice zajišťovat předání nových průkazů.

V Loděnici si občané mohou nové průkazky vyzvednout v kulturní místnosti MŠ Loděnice ve čtvrtek  31.3.2005 a v pondělí 4.4.2005 v době od 9.00 do 11.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod.

Občané Holasovic dostanou nové průkazky pojištěnce přímo na Obecním úřadě v Holasovicích. Také loděničtí občané si mimo uvedené termíny mohou tyto průkazky vyzvednout na OÚ. Průkazky není nutno vyzvedávat osobně.

Občanům Kamence a Štemplovce budou zdravotní průkazky předány prostřednictvím zastupitelů obce.

 

Informace  k občanským průkazům

V souvislosti s novelizací zákona . 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění a zákona č. 329/1999 Sb. , o cestovních dokladech, v platném znění  upozorňujeme občany na následující:

Občané jsou povinní provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, vydaných:

  - do 31.12.1994, za občanský průkaz se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.12.2005, žádost občan předloží nejpozději do 30.11.2005

  - do 31.12.1996, za OP se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.12.2006. žádost občan předloží nejpozději do 30.11.2006

    - do 31.12.1998, za OP  se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.12.2007, žádost občan předloží nejpozději do 30.11.2007

    - do 31.12.2003 , za OP se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.12.2008 , žádost občan předloží nejpozději do 30.11.2008

Vydání nového OP za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy, anebo vydání OP na žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů, popřípadě z jiného osobního důvodu občana – zaplatíme 100,-

 

Očkování psů a koček

Kamenec, Štemplovec - 15.4.2005 od 16.00 hodin.

Holasovice                   - 16.4.2005 před OÚ Holasovice mezi 8. a 9. hodinou a potom po domácnostech.

Očkování proti vzteklině – 100,-- Kč, kombinace (speciální) – 270,-- Kč.                    

                                                                                                                                     MVDr. Roman Jokl

 

Redakční rada: Ivana Kramná, ing. Marie Agelová, ing. Václav Volný, Lenka Matýsková, Petr Matějek.

 

Ordinační hodiny lékařů pečujících o občany naší obce:

 

Praktický lékař: MUDr. Luboš Gebauer, sestra: Zdeňka Koníková, tel. 553 662 287.

Pondělí           7.00 – 12.30                 Neplachovice

Úterý              7.00 – 12.30                 Neplachovice

Středa                                                                                    8.00 – 12.30                 Brumovice

Čtvrtek           7.00 – 12.30                 14.30 – 16.00               Neplachovice

Pátek              7.00 –   9.30                 Neplachovice              10.00 – 12.30                 Brumovice

 

Zubní lékař: MUDr. Stanislav Černohorský, sestra: Inge Ostráková, tel. 553 662 234.

Pondělí           7.15 – 11.30                 12.00 – 17.15

Úterý              7.15 – 11.30                 12.45 – 14.45

Středa             7.15 – 11.30                 12.00 – 14.45

Čtvrtek           7.15 – 11.30                 12.00 – 12.15

Pátek              7.15 – 11.30                 12.00 – 14.45

Akutní a bolestivé případy vždy ráno v 7.00 hodin.

 

Ženský lékař: MUDr. Zdeněk Vaverka, tel. 553 662 332.

Úterý              13.00 – 16.00 ( po 16.00 pouze na objednávku )

Čtvrtek             6.30 – 11.00 ( po 11.00 pouze na objednávku )

 

Dětský praktický lékař: MUDr. Eva Čechová, sestra: Jana Peštuková, tel. 553 662 295.

                                   Holasovice                                         Brumovice

Pondělí                       7.30 – 13.00                                        

Úterý                         13.3016.00

Středa                         7.30 –   9.30

              poradna         10.00 – 11.30

Čtvrtek                                                                                    8.00 – 9.30, 10.00 – 11.00 poradna

Pátek                          7.30 – 11.00

 

Instituce, které slouží občanům:

 

Obecní úřad Holasovice: tel. 553 662 296.

Pondělí                       7.30 – 11.30               12.30 – 17.00             úřední den

Úterý                          7.30 – 11.30                 12.00 – 15.30

Středa                         7.30 – 11.30                 12.00 – 15.30

Čtvrtek                      7.30 – 11.30               12.30 – 17.00             úřední den

Pátek                          7.30 – 11.30

 

Kadeřnictví pí Jaroslavy Nestrojové.

Pondělí                       zavřeno

Úterý                          8.00 – 14.15

Středa                         zavřeno

Čtvrtek                      8.00 – 14.15

Pátek                          8.00 – 14.15

Sobota                        7.00 – 10.30

 

Pošta Neplachovice, tel. 553 662 220.

Pondělí až pátek                    8.00 – 11.00 hod.                      13.00 – 17.00 hod.

 

Opametal, s.r.o. Holasovice – sběrna surovin, tel. 553 662 291.

Pondělí až pátek                    8.00 – 11.00 hod.                      11.30 – 16.00 hod.

Sobota                                    8.00 – 12.00 hod.

 

Lékárna – Neplachovice, tel. 553 666 037.

Lékárna je otevřena pondělí až středa od 7.30 do 16.00 hod., čtvrtek 7.00 – 17.00 hod., pátek 7.30 – 13.00 hod.

Polední přestávka je denně od 12.00 do 12.30 hod.

                       

 

Datum vložení: 13. 4. 2005 0:00
Datum poslední aktualizace: 13. 4. 2005 0:00
Autor: Super Admin