Menu
Obec Holasovice
Holasovice

Plán rozvoje obce

PLÁN ROZVOJE OBCE ve volebním období 2022 – 2026

 

Jako každoročně je nejdůležitějším úkolem nově zvoleného zastupitelstva sestavit a schválit obecní rozpočet. Je nezbytné důsledně vážit vynakládání finančních prostředků, stanovit si priority, posloupnost a potřebnost plánovaných investic.

Prvořadým úkolem letošního a příštího roku je zajištění finančních prostředků pro největší investiční akci – odkanalizování místních částí Štemplovec a Kamenec. Stavbu jsme zahájili počátkem roku 2023 stavbou čistírny odpadních vod, která je umístěna ve Štemlpovci poblíž vodního toku Heraltický potok. S žádostí o dotaci jsme neuspěli, proto stavbu zatím financujeme z obecního rozpočtu. V letošním roce budeme opět podávat žádost o dotaci, abychom stavbu za cca 120 mil. Kč mohli dokončit do konce roku 2024.

Koncem loňského roku byla dokončena stavba technické a dopravní infrastruktury v Holasovicích, jejíž součástí byla komunikace v lokalitě “pod cihelnou“ a příprava stavebních míst pro výstavbu rodinných domů včetně přípojek inženýrských sítí. V letošním roce budou stavební místa nabídnuta zájemcům o výstavbu rodinných domů a prodána.

Letos jsme rovněž zahájili stavbu technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v Loděnici. V lokalitě „u pískovny“ stavíme komunikaci a inženýrské sítě. Stavba bude dokončena na podzim letošního roku a po předání stavby a kolaudaci opět nabídneme 5 stavebních míst zájemcům o výstavbu rodinného domu v této lokalitě.

V letošním roce jsme zahájili přípravné práce na změně Územního plánu Holasovice. Po schválení zadání změny provedeme výběrové řízení na zhotovitele a následně budeme tuto změnu realizovat „zkráceným postupem“.

V roce 2022 se nám povedlo ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem realizovat 1. etapu Společných zařízení po Komplexních pozemkových úpravách. Jednalo se o objízdnou komunikaci z Holasovic kolem Černé šopy do střediska ZD Hraničář v Loděnici. Na tuto novou komunikací by se měla podstatná část dopravy zemědělského družstva přemístit mimo obytnou část Holasovic a Loděnice. Společně s komunikací byla provedena výsadba zeleně v rámci ÚSES další úpravy, jako jsou biokoridory a biocentra, opěrné zídky či zatravňovací pásy ve svažitých pozemcích proti splachování ornice z polí. Součástí tohoto projektu je komunikace dále z Loděnice až do Kamence, na jejíž realizaci budeme ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem shánět finanční prostředky.

Ve Dvoře v Holasovicích jsme postavili nový objekt pro bydlení – Komunitní dům seniorů. V budově se nachází 14 malometrážních nájemních bytů a společné prostory. Stále máme 3 byty volné a hledáme nové nájemníky.

Naším záměrem je celý Dvůr postupně revitalizovat a vybudovat z něho pěkný střed obce. Prostor ve Doře za sokolovnou v současné době slouží pro potřeby obce jako dočasné sběrné místo biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu, sklad materiálu a prostředků pro údržbu veřejných prostranství. Připravujeme nové prostory u Čistírny odpadních vod v Holasovicích, kde bychom tyto „technické služby“ obce přemístili. Máme vypracovanou projektovou dokumentaci „podnikatelského okrsku“ pro obec, místní podnikatele a drobné živnostníky. Realizace je závislá na finančních možnostech obce.

V Loděnici jsme v letošním roce zahájili stavbu zázemí pro víceúčelové sportovní hřiště, které jsme postavili před několika lety, a stavbou zázemí se snad zvýší využitelnost tohoto zařízení. Vedle sportovního hřiště směrem k zámku se nacházejí zahrádky využívané místními občany, které jsme směnou se Státním pozemkovým úřadem získali do vlastnictví a máme záměr využívat tyto zahrádky pro sportovní, kulturní, společenské či jiné využití místními zájmovými spolky či našimi občany. Samozřejmě po dohodě sestávajícími nájemníky zahrádek.

V loňském roce jsme zakoupili pro holasovické hasiče repasovanou hasičskou cisternu, protože stávající Avia již dosloužila. Cisterna MAN se nevejde do stávající garáže hasičské zbrojnice a nechtěli jsme zasahovat do statiky stávající budovy (snížením podlahy), proto obec odkoupila zahradu naproti stávající hasičárny a na tomto místě stavíme novou garáž se zázemím pro zásahovou jednotku hasičů. Stavba bude stát cca 18 mi. Kč a bude dokončena na podzim letošního roku.     

V Holasovicích nad nádražím jsme v součinnosti se Sdružením pro výstavbu komunikace I/11 – I/57 a ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR zrealizovali stavbu „Zklidnění dopravy v obci Holasovice“. Stavba je pro nás velice důležitá, hlavně zřízením přechodu pro chodce od vlakového nádraží k Loděnici a tzv. vjezdové brány ze směru od Skrochovic, která by měla zpomalit přijíždějící automobily do obce. V současné době stále nejsou dořešeny majetkoprávní vztahy a finančně není s poskytovatelem dotace (SFDI) stavba ukončena. V současné době probíhá bezúplatný převod pozemků pod chodníky z vlastnictví České republiky s právem hospodaření Ředitelstvím silnic a dálnic ČR prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví naší obce.

V loňském roce jsme v rámci rozšíření sportovního areálu v Holasovicích postavili víceúčelové hřiště, hřiště na plážový volejbal, chodníky a zpevněné plochy pro parkování vozidel. Dalším záměrem je postavit velké fotbalové hřiště s umělým povrchem. Na tuto stavbu máme přislíbenou dotaci z Národní sportovní agentury a pokud vše dobře dopadne, budeme v následujících letech tuto stavbu realizovat. Rozpočet je cca 15 mil Kč, dotace bude ve výši 50 %.

Chovatelské středisko v Holasovicích bylo v minulém roce přestavěno na Multifunkční dům, kde se nachází zázemí pro spolky a hlavně sál pro 150 lidí s novým sociálním zařízením a vybavenou kuchyní. Objekt je v současné době maximálně využíván místními zájmovými spolky i občany pro soukromé akce včetně přilehlé zahrady, kterou jsme odkoupili od Státního pozemkového úřadu.

V minulém volebním období se nám podařili dokončit a vydat knihu o historii Holasovic, Loděnice, Štemplovce a Kamence. Knihu máme stále k prodeji na obecním úřadu.

Pohostinství U Laryšů v Holasovicích včetně letního posezení na zahradě a turistické ubytovny ve druhém nadzemním podlaží budovy je pronajato a jsme rádi, že v současné době zdražování a v postcovidové době toto zařízení funguje.

V místní části Loděnice byla po vystřídání několika nájemců hospůdka uzavřena. Nachází se v budově Zemědělského družstva Hraničář Loděnice a byl problém najít solidního nájemce, který by hospůdku provozoval. Proto obec schválila pomoc místnímu zájemci a úhradou nájmu a platby za vytápění mu v letošním roce pomáhá. V současné době hospůdka funguje a slouží i jako komunitní centrum pro využití místními občany i maminky s dětmi pro různé kulturní, sportovní či společenské akce.

Od roku 2020 vedeme digitální kroniku obce. Poskytovatelem softwaru je společnost Cosmotron Bohemia, s.r.o. Hodonín a slouží pro tvorbu, zpracovávání, vyhledávání, zobrazování a uchovávání událostí a možností přikládání digitálních objektů (plakáty, pozvánky, fotografie, videozáznamy, atd.). Informace o událostech můžou vkládat do digitální kroniky zástupci spolků, zájmových organizací či všichni občané.

Důležitý je bezproblémový chod našich dvou mateřských škol, knihoven ve všech místních částech, zásahových jednotek sboru dobrovolných hasičů, hasičských sborů a všech ostatních zájmových spolků působících na území obce. Velkou pozornost věnujeme životnímu prostředí, likvidaci biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu, sběru tříděného odpadu na stálých sběrných místech. Pro občany naší obce organizujeme dvakrát ročně sběr nebezpečného odpadu a jednou ročně sběr starých pneumatik. Odebíráme našim občanům velkoobjemový odpad a zajišťujeme jeho likvidaci zákonem stanoveným způsobem.

Kromě těchto vyjmenovaných záměrů se obec každodenně zabývá běžnými záležitostmi potřebnými pro chod obce a obecního úřadu. Staráme se o údržbu veřejných ploch a prostranství, sportovních ploch a dětských hřišť, hřišť v mateřských školách a dalších veřejných prostranství. Dále zajišťujeme údržbu a ošetřování zeleně, v zimních měsících úklid sněhu z chodníků a místních komunikací.

Přejme si všichni, aby se nám práce po celé volební období dařila a aby byli spokojeni hlavně naši občané.

 

Holasovice, leden 2023

Ing. Václav Volný

starosta obce Holasovice

Obec Holasovice

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Stav řeky Opavy a Opavice

13.6.2024 21:30

Aktuální výška:

113 cm

13.6.2024 21:30

Aktuální výška:

72 cm

13.6.2024 21:30

Aktuální výška:

126 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Krnov na Opavě normální
LG Krnov na Opavici normální
KS Opava normální
nahoru

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální teplota

13.6.2024 22:06

Aktuální teplota:

13.2 °C

Vlhkost:

81.6 %

Rosný bod:

10.1 °C

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 13. 6. 2024
déšť 12 °C 8 °C
pátek 14. 6. zataženo 21/8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 23/15 °C
neděle 16. 6. déšť 22/14 °C

mapa