Stav řeky Opavy a Opavice

19.9.2017 14:20

Aktuální výška:

112 cm

19.9.2017 14:20

Aktuální výška:

77 cm

19.9.2017 14:20

Aktuální výška:

121 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
normální
normální
normální

Navigace

Obsah

O mateřské škole

NÁZEV A ADRESA: Mateřská škola Holasovice, Holasovice 75, 747 74

Mateřská škola Loděnice, Loděnice 71, 747 74


 

PRÁVNÍ FORMA: příspěvková organizace


 

ZŘIZOVATEL: obec Holasovice , Holasovice 130


 

NÁZEV ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: „Školka plná radosti“


 

ŘEDITELKA: Kamila Zborajová


 

UČITELKY: MŠ HOLASOVICE – Kamila Zborajová, Vlaďka Bialá, Olga Kořistková

MŠ LODĚNICE – Radka Karli, Vladimíra Uvirová, Marcela Kramná


 

PROVOZNÍ PERSONÁL: MŠ HOLASOVICE – Iveta Brigulová

MŠ LODĚNICE – Zdeňka Bajtková


 

TEL.: MŠ HOLASOVICE – 553/66 20 45

MŠ LODĚNICE – 553/66 24 13


 

E-MAIL: msholasovice@obecholasovice.cz


 

KAPACITA: MŠ HOLASOVICE: 50

MŠ LODĚNICE: 30


 

POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ: MŠ HOLASOVICE – 34 dětí

MŠ LODĚNICE – 28 dětí


 

POČET TŘÍD: MŠ HOLASOVICE – 2

MŠ LODĚNICE – 1


 

PROVOZ: celodenní – od 6:30 do 16:00 hodin


 

DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ:

•    ANGLIČTINA

•    KERAMIKA


 

STRAVOVÁNÍ: v budově školy je pouze výdejna, svačiny a obědy jsou dováženy ze školní jídelny Základní školy Neplachovice.


 

TEL. JÍDELNA: 737 204 185

 

VZDĚLÁVACÍ OBSAH:

Základní obsah předškolního vzdělávání navazuje na současné trendy ve vzdělávání, odpovídá cílům a záměrům předškolního vzdělávání a respektuje věk, předpoklady a zkušenosti dětí předškolního věku, jejich současné i budoucí potřeby. Obsah je strukturován do oblastí, ty jsou barevně rozlišeny na základě vztahů, které si dítě postupně vytváří k sobě samému, k druhým lidem a k okolnímu světu.

Dítě a jeho tělo - modrý kamínek

Dítě a jeho psychika - žlutý kamínek

Dítě a ten druhý - červený kamínek

Dítě a společnost - bílý kamínek

Dítě a svět - zelený kamínek

 

ČASOVÝ PLÁN:

Orientační i tematické celky jsou dále zpracovány do myšlenkové mapy:

Září - Kdo všechno přišel do školky

Říjen - Sklízíme plody přírody

Listopad - Když padá listí

Prosinec - Těšíme se na Vánoce

Leden - Paní zima jede

Únor - Objevujeme svět kolem nás

Březen - Jak se rodí jaro

Duben - Moje zvířátko - kde má domov

Květen - Mámo, táto, pojď si se mnou hrát

Červen - Co už všechno umíme

Červenec a Srpen – Prázdninové radovánky

 

DEN V NAŠÍ MŠ:

Denní program strukturuje každodenní činnosti, práci a hru, tvoří běžný denní řád, s nímž se děti seznámí a který je uspokojuje. Připravuje se zřetelem na potřeby vývoje dětí, je pružný, umožňuje reagovat na neplánované situace, dovoluje zohlednit náladu skupiny. Je přizpůsoben heterogenní skupině dětí – děti různého věku. Děti mladší se pozorováním starších dětí při činnostech mnohdy naučí více a rychleji než pouze vysvětlením učitelkou ve skupině stejně starých dětí. Starší děti se učí ohleduplnosti k mladším dětem. Ve smíšené skupině se velmi dobře rozvíjejí sociální vztahy, což patří k našim cílům. Denní program má vyvážený poměr řízených a spontánních činností, aktivity a odpočinku.

 

REŽIM DNE:

6.30 – 8.30      scházení dětí, spontánní činnosti

8.30 – 9.00      hygiena, svačina

9.00 – 9.30     didakticky cílené činnosti              

9.30 – 11.30     pobyt venku

11.30 – 12.30   hygiena, oběd

12.30 – 14.15   hygiena, odpočinek, náhradní nespací aktivity

14.15 – 14.45   hygiena, svačina

14.45 - 16.00   odpolední zájmové činnosti dětí

Nabízíme kvalitní standardní a nadstandardní péči o všechny děti naší školy - rozšířené činnosti s určitým zaměřením, kulturní, sportovní akce, akce pro děti a rodiče, společné výlety apod. Ve vzdělání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného pohybu v přírodě s uvědoměním si důležitosti její ochrany a podporujeme rozvoj komunikativních dovedností s prevencí vadné výslovnosti.


 

 

Zápis do MŠ pro školní rok 2017/2018

zde ke stažení